Izborni program

Poštovani stranački kolegice i kolege!

Ovim kratkim priopćenjem želimo objasniti zašto smo se aktivno uključili u unutarstranačku izbornu utrku u našem gradu. Naš osnovni cilj je da budemo stranka i grad jednakih prilika za sve naše građane, te da podignemo životni standard građana i osjećaj pripadnosti zajednici. U svrhu postizanja tog cilja prvo želimo zajedno s Vama vratiti demokraciju stranke sukladno Statutu, kojom bi se vratila ravnopravnost članstva, redovno održavanje demokratskih gradskih odbora, raspravljalo o stvarnim pitanjima bitnim za sve građane grada bez političkog opredjeljenja, predlagalo i poticalo na demokratski način Gradskom vijeću bitne prijedloge za naš Grad bez osobnih i drugih razloga, sukladno čemu smo između ostalog postavili slijedeće prioritete:

 1. očuvati prepoznatljivi identitet i kulturu našeg grada i štititi prirodna bogatstva.
 2. rješavanje pitanja uknjižbe prava vlasništva na nekretninama naših građana na kojima se nalaze obiteljske kuće i okućnice, posebno izražen na Kosi istok i Kosi zapad te na Grandi,
 3. snižavanje komunalne naknade kao poticanje poduzetništva,
 4. pod hitno snižavanje visine komunalnog doprinosa građanima koji stalno prebivaju u gradu dulje od 10 godina, a kojim bi se između ostalih našu djecu potaknulo na izgradnju vlastitih obiteljskih stambenih prostora i ostanak u svome gradu,
 5. izgraditi sportsko rekreacijski centar uz pomoć sredstava iz EU fondova (igralište, dvorana, bazen),
 6. izgraditi kongresni centar uz pomoć sredstava iz EU fondova, koji bi dao novu dimenziju gradu i omogućio cjelogodišnji turizam,
 7. pod hitno vratiti građanima gradski škver pokraj gradske dizalice počevši od sanacije D gata i pontona, kao i riješiti pitanja gospodarenja gradskom lučicom,
 8. zajedničkim akcijama i sredstvima urediti parkove, ulaz u grad, plaže, a posebno šetnicu Dražice,
 9. zadržati i vratiti našu mladost da svoje stečeno znanje nakon školovanja upotrijebe za podizanje kvalitete života naših sugrađana,
 10. omogućiti starijim građanima dostojanstveno starenje i skrb (materijalna sigurnost, očuvanje, dostupnost društvenih aktivnosti…),
 11. osnivanje savjetodavnog centra osiguravajući dostupnost stručnih osoba iz različitog djelokruga aktivnosti koji će savjetovati naše građane u pravnim, medicinskim, financijskim i ostalim potreba,

Svaki Vaš prijedlog ćemo saslušati i biti će nam izazov da ga pokušamo ostvariti!
Uz naš stranački slogan „Za Biograd jednakih prilika“ zahvaljujemo se na potpori i vidimo 22. studenog 2020. godine!

Melanija Ražov Radas
Jurica Vidaković
Branimir Zorica

Podijeli