Jurica Vidaković

Please specify image url

Jurica Vidaković, rođen 03. travnja 1991. godine u Zadru. Stručni specijalist menadžmenta javnog sektora (VSS – struč. spec. oec.). Diplomirao u Zagrebu. Iza sebe ima devetogodišnje radno iskustvo u javnom sektoru: T.D. Hrvatske šume d.o.o., Zadarska županija – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a trenutno viši referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru.

Društveno aktivan na području bivše općine Biograd kroz sport i društvene djelatnosti. Član Školskog odbora Srednje škole Biograd na Moru imenovan od strane Zadarske županije, član Savjeta mladih Grada Biograda na Moru, član Fotokluba Biograd na Moru, tajnik Malonogometnog kluba Kanela iz Raštana, trener u futsal školi Mnk Gauni iz Biograda na Moru, aktivan član Nogometnog kluba Polača iz Polače i futsal kluba Mnk Gauni iz Biograda na Moru.

Hrvatskoj demokratskoj zajednici pristupio 2011. godine, od kada je aktivan član mladeži HDZ-a.