Melanija Ražov Radas

Please specify image url

Melanija Ražov Radas postala je članica Hrvatske demokratske zajednice 2000. godine. Od tada je aktivno uključena u rad stranke kao članica u mjesnom odboru, potom na mjestu vijećnice u tri mandata te je u posljednjem mandatu obnašala dužnost predsjednice gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Posljednje tri godine je županijska vijećnica. Predsjednica je Odbora za zdravstvo zadarske županije i predsjednica Upravnog vijeća Doma Zdravlja Zadar. Članica je Županijskog odbora Katarine Zrinski i predsjednica Gradskog odbora Katarine Zrinski grada Biograda na Moru. Članica je znanstvene jedinice HDZ-a dr. Ante Starčević.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svibnju 1996. godine i stekla titulu doktora medicine. Završila je dvogodišnji staž u OB Zadar i počela raditi u službi hitne medicinske pomoći, ambulanti obiteljske medicine te pedijatrijskoj ambulanti u Domu zdravlja Biograd na Moru. Specijalist interne medicine postala je 2006. godine, a 2009. završila je sub specijalističko usavršavanje iz područja gastroenterologije i hepatologije i stekla titulu subspecijalist -gastroenterolog. Potom je slijedio Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je stekla titulu doktora znanosti. Od 2007. godine stalni je suradnik i predavač na kolegijima: “Fiziologija” i “Medicina i turizam” na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. Jedna je od autorica udžbenika “Medicina i turizam” te je objavila više znanstvenih radova. Kao pozvani predavač sudjelovala je na brojnim medicinskim skupovima. Koautor je na izradi udžbenika ” Fiziologija” za studente sestrinstva.

Članica je HLK (Hrvatske liječničke komore), HGD (Hrvatskog gastroenterološkog društva), ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation) i znanstvene jedinice OB Zadar. Zaposlena je u Općoj bolnici Zadar kao specijalistica interne medicine – subspecijalist gastroenterolog. Od 22. veljače 2014. – 01. studenog 2018. bila je voditeljica OHBP-a i Centra za hitnu medicinu. Od 01. studenog 2018. voditeljica je odjela za gastroenterologiju i hepatologiju pri Odsjeku za Internu medicinu , OB Zadar.

Zaposlenja: Pristupnica je obavila pripravnički staž u OB Zadar u trajanju od dvije godine u razdoblju od ljeta 1996-ljeta 1998. godine. Od 01.srpnja 1998.-21. Prosinca 2001. Zaposlena u Domu zdravlja Biograd na Moru Od 21. Prosinca 2001.- do danas, zaposlena u OB Zadar. Specijalizaciju interne medicine započela je 2001. godine na Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” u Zagrebu gdje je u veljači 2006. godine položila završni ispit i stekla titulu specijalistice interne medicine. Na istoj klinici 2009. godine završila je subspecijalističko usavršavanje iz područja gastroenterologije i hepatologije, te stekla titulu subspecijalist -gastroenterolog. Od 17.srpnja 2007. asistentica na predmetima “Fiziologija” i “Medicina i Turizam” na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. Nastupno predavanje „Stanica- osnovna građevna jedinica“ održala je u listopadu 2015. godine i stekla naslov predavač, a od srpnja 2017. viši asistent- poslijedoktorand i vanjski suradnik.

Od 17.srpnja 2007. Asistent na predmetu Fiziologija i Medicina i Turizam na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. Nastupno predavanje „Stanica- osnovna građevna jedinica“ održala je u listopadu 2015. Godine i stekla naslov predavač, a od srpnja 2017. viši asistent- poslijedoktorand i vanjski suradnik.

Znanje stranih jezika Engleski jezik (razina B2),

b) Akademski stupnjevi Doktor medicine svibanj 1996.godine Specijalistica interne medicine od veljače 2006.godine Subspecijalistica gastroentetrologije i hepatologije od studenog 2009. Godine Doktor znanosti od 07.srpnja 2017.godine.